Menu

Kostendelersnorm: wat is dit en wat betekent het voor mij?

Wat is de kostendelersnorm en wat betekent het voor jou? Twee belangrijke vragen, bijvoorbeeld als de gemeente jouw bijstandsuitkering aanpast. Het kan zijn dat je een lagere uitkering krijgt, als je samenwoont met andere volwassenen.

Aan de andere kant tellen niet alle huisgenoten mee voor de kostendelersnorm. Hoe zit dit en hoe gaat de gemeente daarmee om? We leggen het je uit, zodat je precies weet waar je rekening mee moet houden.

BS&F 77

Wat is de kostendelersnorm?

Wat is de kostendelersnorm? Het is een begrip dat de gemeente gebruikt om te bepalen hoe hoog je bijstandsuitkering is. Woon je samen met andere volwassenen? In sommige gevallen kun je kosten met hen delen. De gemeente gaat er vanuit dat jullie de kosten samen betalen. Dat betekent dat je een lagere uitkering kunt krijgen, om van te kunnen leven.

De kostendelersnorm geldt bij volwassen huisgenoten, waarmee je kosten kunt delen. Het gaat om kosten voor het wonen. Als jullie samenwonen en de kosten delen heb je een lagere uitkering nodig om van te kunnen leven.

Berekenen: hoe hoog is mijn uitkering?

Benieuwd hoe hoog jouw bijstandsuitkering is als je rekening houdt met de kostendelersnorm? De gemeente gebruikt daarvoor de volgende tabel:

Tabel: normbedragen volgens kostendelersnorm
Aantal personen van 21 jaar of ouder in een huishouden Bijstandsnorm per persoon Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
1 70% 70%
2 50% 100%
3 43,33% 130%
4 40% 160%
5 38% 190%

Bron: Rijksoverheid.nl

Let op: woon je met meer dan 5 volwassenen samen? Ook dan geldt de kostendelersnorm. Je kunt rekenen met het percentage voor een huishouden van 5 personen.

Als je met meerdere volwassenen samenwoont gaat de gemeente ervanuit dat jullie de kosten kunnen delen. Dat betekent dat je per persoon een lagere bijstandsuitkering ontvangt, om van te kunnen leven.

Belangrijke uitzonderingen

Woon je samen met huisgenoten? In sommige gevallen tellen die niet mee voor de kostendelersnorm. Het gaat om de volgende uitzonderingen:

 • Jongeren tot 21 jaar
  Heb je kinderen of wonen er andere jongeren tot 21 jaar in dezelfde woning? Zij tellen niet mee voor de kostendelersnorm.
 • Eén andere zonder meer anderen
  Woon je samen met één andere en vormen jullie samen een huishouden? Als er geen sprake is van anderen die in de woning wonen telt die eerste persoon niet mee voor de kostendelersnorm.
 • Een commerciële huurder, onderhuurder, etc.
  Woont een commerciële huurder, onderhuurder of kostganger in dezelfde woning? Dan telt die persoon niet mee voor de kostendelersnorm.

Tip: benieuwd wanneer bijvoorbeeld een huurder ‘commercieel’ is? Dit is het geval als er sprake is van een officieel huurcontract met een huurprijs die normaal is voor de woning waarin je woont.

 • Kamerhuurders met een commercieel contract
  Woont er een kamerhuurder bij je in met een commercieel huurcontract en voor een commerciële huurprijs? Die telt niet mee voor de kostendelersnorm.
 • Studenten die een opleiding volgen
  Studenten die een opleiding volgen en recht hebben op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten tellen niet mee voor de kostendelersnorm.
 • Studenten die een BBL-traject volgen
  Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen tellen niet mee voor de kostendelersnorm.

Kostendelersnorm: inkomsten en vermogen van huisgenoten

Wil je weten of de inkomsten en het vermogen van huisgenoten meetellen voor jouw recht op bijstand? Er kan sprake zijn van twee situaties:

 • Ben je getrouwd, woon je samen met jouw partner of hebben jullie een gezamenlijke huishouding? Dan heeft het inkomen van de ander invloed op jouw recht op een bijstandsuitkering. Is het inkomen of vermogen van jouw partner te hoog? Dan heb je misschien geen recht op een uitkering.
 • Woon je alleen maar samen met huisgenoten en telt de kostendelersnorm? Je krijgt door de kostendelersnorm mogelijk een lagere uitkering, al bepaalt dit niet of je recht hebt op bijstand.

Meer weten over de ondersteuning van inkomen of over jouw inkomen en sparen? Lees het in onze Gezondverzekerd.nl Bieb.

Ook interessant voor jou