Menu

Werk met ondersteuning (Participatiewet)

Op zoek naar werk met ondersteuning? De Participatiewet maakt het mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker om een baan te vinden. Op die manier gaat werk voor inkomen, zodat meer mensen de kans krijgen om aan de slag te gaan. En lukt dat niet? Dan kom je in aanmerking voor een bijstandsuitkering, die je bij de gemeente kunt aanvragen.

BS&F 137

De Participatiewet werd op 1 januari 2015 ingevoerd. Het verplicht jouw gemeente om je te helpen om (weer) aan het werk te gaan. De nieuwe wet is in de plaats gekomen van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en voor een deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Het moet voorkomen dat je te maken krijgt met te veel regels en voorwaarden.

Wat is werk met ondersteuning?

Het werk met ondersteuning is een samenwerking tussen jouw gemeente, de bedrijven en jezelf. Samen kunnen jullie ervoor zorgen dat je aan het werk kunt, om mee te doen in de maatschappij.

Met de Participatiewet heeft de overheid besloten om deze rol bij de gemeente neer te leggen. Die gaat ook over de maatschappelijke ondersteuning en over de jeugdzorg. Dat betekent dat de gemeente je goed kan helpen om weer mee te gaan doen.

Participatiewet via jouw gemeente

De gemeente zal je ondersteunen bij het vinden van werk. Hoe de gemeente dat doet mag ze zelf bepalen. De Participatiewet biedt veel vrijheid. Het is belangrijk dat de gemeente je helpt om jouw eigen kracht te vergroten. Bijvoorbeeld door je te helpen met werk met ondersteuning en vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Door de aanpak op deze twee gebieden op elkaar af te stemmen voorkomt de gemeente dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

De gemeente werkt onder andere samen met het UWV en de bedrijven bij jou in de regio. Daarnaast werkt de gemeente samen met publieke partijen en werknemersorganisaties, om je zo goed mogelijk op weg te helpen. Bijvoorbeeld als je een arbeidsbeperking hebt, maar toch bij een bedrijf aan de slag wil.

Zowel de bedrijven, gemeenten als het UWV en andere partijen hebben afgesproken dat ze zowel bij de bedrijven als de overheid meer dan 125.000 banen gaan creëren. Bij de overheid moeten voor 2024 25.000 nieuwe banen ontstaan en bij de bedrijven gaat het voor 2026 om minimaal 100.000 banen.

Loonkostensubsidie en beschut werk

Zoek je werk met ondersteuning? De gemeente kan je daar op een aantal verschillende manieren mee helpen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Loonkostensubsidie
    Kun je niet 100% van het minimumloon verdienen? De gemeente betaalt een deel van het loon, als je minder productief bent dan wat de werkgever van je zou verwachten. Zo wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om je toch aan te nemen.
  • Beschut werk
    Heb je een lichamelijke of verstandelijke beperking? Als je begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebt kan de gemeente je daarbij helpen. Je kunt bijvoorbeeld aan het werk bij een sociaal werkbedrijf in jouw gemeente.

Gemeenten kunnen je daarnaast ondersteunen met detachering, jobcoaching en proefplaatsing. Op die manier helpt de gemeente je aan het werk, vanuit de Participatiewet zoals die op 1 januari 2015 is ingevoerd.

Tegenprestatie naar vermogen

Ontvang je een bijstandsuitkering en wil je weer aan het werk? De gemeente kan je vragen om een ‘tegenprestatie naar vermogen’. Dat betekent dat je een tegenprestatie levert, zonder dat je daar een beloning voor krijgt. Het gaat om werkzaamheden, die het vinden van een nieuwe baan niet in de weg mogen zitten. De gemeente let goed op jouw situatie, om te bepalen welke tegenprestatie je kunt leveren en hoe lang je dat kunt doen.

Meer weten over de ondersteuning van inkomen of over jouw inkomen en sparen? Lees het in onze Gezondverzekerd Bieb.

Ook interessant voor jou