Menu

Basisverzekering voor zorg: wat is dat?

De basisverzekering is verplicht voor iedereen in Nederland. Het is een pakket met de belangrijkste zorg, dat de overheid ieder jaar samenstelt.

BS&F 088

Wat is de basisverzekering?

De basisverzekering dekt vooral zorg om je te genezen als je ziek bent. Daarnaast gaat het om dekking voor de behandeling bij acute en sommige chronische lichamelijke aandoeningen. Dat zijn aandoeningen die plotseling ontstaan of waar je juist al (veel) langer last van hebt. De basisverzekering dekt ook geestelijke gezondheidszorg.

Let op:

 • voor zorg die valt onder de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico.
 • heb je langdurige en intensieve zorg nodig, thuis of in een zorginstelling? Dat valt buiten de basisverzekering, omdat het gaat om de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat zit er in het basispakket?

De overheid stelt ieder jaar het basispakket samen. Het gaat om vergoeding voor bijvoorbeeld huisartsenzorg, spoedeisende zorg, specialistische zorg, geneesmiddelen en psychologische zorg. Om een vergoeding te krijgen voor zorg heb je soms een verwijzing van je huisarts of een verklaring van een andere arts nodig.

De inhoud van het basispakket verandert ieder jaar (een beetje). In 2020 gaat het om de volgende dekkingen.

Anticonceptie (tot 21 jaar)

De basisverzekering vergoedt meerdere anticonceptiemiddelen, zoals de anticonceptiepil (de pil) en het spiraaltje. Let op: voor sommige middelen betaal je een eigen bijdrage.

Audiologische zorg

Onderzoek naar de werking van je gehoor en advies bij de keuze voor een gehoorapparaat, als je dat nodig hebt.

Besnijdenis

Dekking voor besnijdenis, als daarvoor een medische oorzaak is.

Let op: kies je voor besnijdenis vanwege een religieuze reden? Dan zal de basisverzekering de kosten niet vergoeden.

Buitenlandzorg

Ben je tijdelijk in het buitenland en heb je spoedeisende zorg nodig? De basisverzekering vergoedt de kosten op basis van de Nederlandse gemiddelde tarieven.

Let op: ga je op wintersport of doe je aan andere activiteiten met veel risico? De kosten voor medische zorg worden niet altijd vergoed door de basisverzekering en soms ook niet door de aanvullende verzekering. Je kunt dit dan vaak binnen je reisverzekering meeverzekeren.

Let op: heb je niet-spoedeisende zorg in het buitenland nodig? Je zal bij de meeste verzekeraars eerst toestemming moeten vragen.

Dieetadvies

Moet je een dieet volgen voor een medisch doel? De basisverzekering dekt de kosten voor 3 uur voorlichting.

Let op: dieetpreparaten nodig? Je zal bij de meeste verzekeraars eerst toestemming moeten vragen.

Erfelijkheidsonderzoek

Onderzoek laten doen naar dergelijke afwijkingen? Je kunt de kosten laten vergoeden vanuit de basisverzekering.

Ergotherapie

Je kunt maximaal 10 uur per jaar aan kosten voor ergotherapie laten vergoeden.

Fysiotherapie

Maak je kosten voor fysiotherapie? Vanuit de basisverzekering kun je rekenen op de volgende vergoedingen:

 • Fysiotherapie in een ziekenhuis na een behandeling of operatie (op voorschrift van een arts of specialist).
 • Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen tot 18 jaar (na toestemming door je zorgverzekeraar).
 • Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen vanaf 18 jaar: vergoeding vanaf de 21e behandeling (na toestemming door je zorgverzekeraar). Let op: de eerste 20 behandelingen betaal je zelf, als je daarvoor geen aanvullende verzekering hebt.
 • Niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar: vergoeding van maximaal 18 behandelingen.
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar: vergoeding van de eerste 9 behandelingen. Let op: vanaf de 10e behandeling betaal je het zelf, als je daarvoor geen aanvullende verzekering hebt.
 • 37 behandelingen fysiotherapie voor mensen met etalagebenen.
 • Heb je artrose aan een heup- of kniegewricht? De basisverzekering vergoedt behandelingen door een oefentherapeut of fysiotherapie. Je krijgt vergoeding voor maximaal 12 behandelingen, tijdens 12 maanden.

Heb je een chronische aandoening? In sommige gevallen kun je daarvoor vergoedingen ontvangen vanuit de basisverzekering. Dat geldt voor deze lijst met chronische aandoeningen.

Geneesmiddelen

De basisverzekering vergoedt kosten voor geneesmiddelen, tot het maximale bedrag dat daarvoor staat.

Let op: in sommige gevallen moet je een eigen bijdrage betalen.

Huisarts

Ga je naar de huisarts? Zowel het bezoek, het consult als de behandelingen door de huisarts zijn gedekt in de basisverzekering.

Hulp bij overgewicht

Heb je overgewicht? Bij ernstig overgewicht kun je de kosten voor een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) laten vergoeden.

Let op: je ontvangt alleen vergoeding als je een verwijzing hebt door een arts.

Hulpmiddelen

De basisverzekering vergoedt hulp- en verbandmiddelen zoals orthopedische schoenen, hoortoestellen of een pruik.

Let op: je betaalt voor hulpmiddelen soms een eigen bijdrage. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage voor hoortoestellen.

Ketenzorg

Maak je gebruik van ketenzorg? Je kunt de zorgprogramma’s voor diabetes type 2 patiënten, COPD en cardiovasculair risicomanagement door de basisverzekering laten vergoeden.

Kortdurend verblijf

Verblijf je korte tijd in een zorginstelling, waar je zorg en ondersteuning ontvangt? Je krijgt de kosten vergoed, als je om een medische reden nog niet naar huis kunt. Bijvoorbeeld kort nadat je ontslagen bent uit het ziekenhuis.

Kraamzorg

De basisverzekering vergoedt verschillende kosten voor kraamzorg:

 • Kraamzorg thuis: maximaal 10 dagen. Let op: je betaalt een eigen bijdrage.
 • Kraamzorg in een ziekenhuis of geboortecentrum met medische noodzaak.
 • Kraamzorg in het ziekenhuis of in een geboortecentrum, zonder medische noodzaak. Maximaal 10 dagen. Let op: je betaalt een eigen bijdrage.

Logeervergoeding

Moet je ver reizen om een medische specialist te zien, zonder dat je wordt opgenomen? Je kunt gebruik maken van een logeervergoeding, van maximaal €75 voor drie aaneengesloten dagen met behandelingen. Je kunt de logeervergoeding alleen gebruiken als alternatief voor de vergoeding van zittend ziekenvervoer.

Logopedie

Hulp nodig bij jouw spraakfunctie en -vermogen? Je ontvangt vergoeding vanuit de basisverzekering.

Plastische chirurgie

De basisverzekering vergoedt plastische of reconstructieve chirurgie bij medische indicaties, zoals borstprotheses voor vrouwen en voor transvrouwen die geen borstgroei hebben.

Ooglidcorrectie

De basisverzekering vergoedt een ooglidcorrectie voor patiënten met een visuele beperking door een verlamd of verslapt (boven)ooglid.

Psychologische zorg

De basisverzekering biedt dekking voor zowel de basis- als specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Revalidatie

Revalideren? Je krijgt vergoeding voor geriatrische revalidatie van maximaal 6 maanden. Net als voor een Quick Scan en voor oncologische revalidatie.

Stoppen met roken-programma

Doe je mee aan een stoppen met roken-programma? Je ontvangt een jaarlijkse vergoeding.

Let op: je betaalt geen eigen risico voor het stoppen met roken-programma, maar wel voor de eventuele medicijnen.

Specialistische zorg in het ziekenhuizen

Specialistische zorg in het ziekenhuis nodig? De basisverzekering vergoedt:

 • Consulten, behandelingen en operaties in een ziekenhuis
 • Consulten, behandelingen en operaties in een zelfstandige behandelkliniek die valt onder medisch specialistische zorg.

Let op: je krijgt de bovenstaande zorg vergoed als er een medische noodzaak is en je een verwijzing door de (huis)arts hebt.

Tandheelkundige zorg

De basisverzekering vergoedt de volgende zorg bij de tandarts:

 • Mondzorg en orthodontistische zorg in bijzondere gevallen
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar, met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie.
 • Implantaten voor jongeren tot 23 jaar die (blijvende) snij- en hoektanden missen.
 • Kaakchirurgie in bijzonder gevallen, met uitzondering van implantaten, tandvleesbehandeling en ingewikkelde extracties.
 • Kunstgebitten en protheses, voor iedereen vanaf 18 jaar.
 • Volledig kunstgebit, inclusief technische kosten. Let op: je betaalt een eigen bijdrage van 25 procent.
 • Implantaten met uitneembaar kunstgebit, inclusief techniekkosten. Let op: je hebt toestemming door de verzekeraar nodig en je betaalt een eigen bijdrage van 125 euro per kaak.

Verloskundige zorg

De basisverzekering biedt dekking voor:

 • Een bevalling bij je thuis.
 • Een bevalling in een ziekenhuis, als er een medische noodzaak is.

Visuele zorg

Heb je een bril of lenzen nodig, door een bijzondere oogafwijking of een zeldzame sterkte? Bij een medische indicatie kun je de kosten laten vergoeden vanuit de basisverzekering.

Voormalige AWBZ-taken

De basisverzekering biedt dekking voor:

 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Behandeling zintuiglijke gehandicapten
 • Palliatieve zorg
 • Intensieve zorg voor kinderen

Voorwaardelijk toegelaten

In sommige gevallen biedt de basisverzekering dekking voor:

 • Medicijn tegen de auto-immuunziekte SLE
 • PTED: dit is een behandeling van het lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia
 • Autologe Vet Transplantatie (AFT) bij borstreconstructie

Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF)

De basisverzekering biedt dekking voor 3 pogingen voor in-vitrofertilisatie en overige vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwen tot 43 jaar.

Ziekenopname en verblijf

Je krijgt een vergoeding voor de opname en het verblijf in een ziekenhuis, GGZ-instelling of andere instelling. Let op: soms heb je hier toestemming van je zorgverzekeraar voor nodig.

Ziekenvervoer

De basisverzekering biedt dekking voor:

 • Vervoer met ambulance of traumahelikopter.
 • Ziekenvervoer met eigen vervoer, taxi of openbaar vervoer bij bepaalde medische indicaties.
 • Vervoer naar een ziekenhuis of zorgverlener als je immuuntherapie hebt ondergaan.

Vergoeding voor ziekenvervoer geldt alleen als je:

 • Nierdialyses in een instelling krijgt;
 • Oncologische behandelingen nodig hebt met chemotherapie, of radiotherapie of immunotherapie;
 • Jezelf alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
 • Begeleiding nodig hebt vanwege slecht zicht.

 

Ook interessant voor jou