Menu

Eigen risico voor de zorgverzekering: hoe werkt het?

Het eigen risico staat voor het deel van de zorgkosten dat je zelf betaalt. Het eigen risico geldt niet voor alle zorgkosten. Er bestaat een verplicht en een vrijwillig eigen risico en er gelden uitzonderingen. Wij leggen je uit hoe het eigen risico werkt en wat er gebeurt als dat vol is.

BS&F 096

Eigen risico: verplicht en vrijwillig

Binnen de basisverzekering zijn er twee soorten eigen risico:

 • Verplicht eigen risico
 • Vrijwillig eigen risico

Wat is het verplichte eigen risico?

Het verplichte eigen risico geldt voor iedereen met een basisverzekering. De overheid bepaalt ieder jaar de hoogte daarvan. Het is het bedrag aan zorgkosten dat je zelf betaalt, voordat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt.

Let op: het verplicht eigen risico geldt alleen als je 18 jaar of ouder bent. En dus niet voor kinderen.

Tip: wil je voorkomen dat het eigen risico in één keer wordt afgeschreven? Bij de meeste zorgverzekeraars kun je dit gespreid betalen. Ook is het verplicht eigen risico binnen de Gemeentepolis soms verzekerd, je hoeft het dan niet zelf te betalen.

Wat is het vrijwillige eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico kies je zelf. Dit is niet verplicht. Je kunt zelf bepalen hoe hoog je het vrijwillig eigen risico maakt. Een hoger eigen risico zorgt voor meer korting op de premie. Houd er andersom rekening mee dat je meer eigen risico betaalt, als je zorg gebruikt. Je kunt het vrijwillig eigen risico in stapjes verhogen tot maximaal €500 per jaar. Dit betekent dus een totaal eigen risico van €385 (verplicht) plus maximaal €500 (vrijwillig) is €885 per jaar.

Dit kan niet als je een Gemeentepolis hebt. Je hebt dan alleen een verplicht eigen risico van €385 en dit is soms meeverzekerd binnen je aanvullende verzekering. Hierdoor hoef je het niet zelf te betalen als je zorgkosten maakt.

Uitzonderingen: dit valt niet onder het eigen risico

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg uit de basisverzekering. Je kunt denken aan behandelingen in het ziekenhuis, sommige hulpmiddelen en medicijnen. Let op: is de totale rekening voor de zorgkosten lager dan het eigen risico? Je betaalt de rekening dan zelf. Pas als het eigen risico op is zal de verzekeraar de kosten vergoeden.

Benieuwd wat er niet onder het eigen risico valt? We zetten het voor je op een rij:

 • Zorg door de huisarts
  Let op: schrijft de huisarts medicijnen of bijvoorbeeld een bloedonderzoek voor? Daarvoor geldt wél het eigen risico.
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Zorgartikelen die je leent
 • De griepprik, als je risico loopt
 • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker)
 • Zorg die je aanvullende verzekering vergoedt
 • (Tandheelkundige) zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar
 • Wijkverpleging

Let op: ga je voor spoedeisende hulp meteen naar het ziekenhuis, in plaats van eerst naar de huisarts? Je betaalt dan het eigen risico.

Kinderen onder de 18 jaar

Heb je kinderen onder de 18 jaar? Voor hen hoef je geen eigen risico te betalen. Je hoeft ook geen premie te betalen, totdat de kinderen 18 jaar worden. Vanaf dat moment moeten ze een eigen zorgverzekering hebben. Met ook het eigen risico.

Let op: heb je een aanvullende zorgverzekering? Die geldt ook voor je kinderen. Verzekeraars mogen wél extra kosten berekenen voor zorg voor de kinderen.

Vrijstelling van het eigen risico

In sommige gevallen hoef je het eigen risico niet of niet helemaal te betalen. Dat is in de volgende situaties het geval:

 • De zorgverlener heeft daarover afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar
 • Je gebruikt geneesmiddelen of hulpmiddelen die de verzekeraar aanraadt
 • Je volgt een preventieprogramma tegen diabetes, overgewicht of hart- en vaatziekten

Mijn eigen risico is vol: wat nu!?

Heb je het volledige eigen risico in een jaar al betaald? Vanaf dat moment zal de zorgverzekeraar alle kosten vergoeden, als je daarvoor verzekerd bent. Je betaalt geen eigen risico meer, omdat daarvoor een maximumbedrag per jaar geldt.

Let op: moet je een eigen bijdrage betalen voor zorg uit de basisverzekering? Dit staat los van het eigen risico.

Eigen risico en eigen bijdrage

Let op: het eigen risico is niet hetzelfde als de eigen bijdrage. Je betaalt een eigen bijdrage voor sommige zorg uit de basisverzekering.

Ook interessant voor jou