Menu

Bewindvoering: wat is dit en hoe werkt het?

Krijg je te maken met bewindvoering of wil je weten wat een bewindvoerder doet? Soms is het een familielid dat je helpt met geld en uitgaven en in andere gevallen gaat het om professionele hulp. We leggen je uit wat bewindvoering is en wat een bewindvoerder doet.

BS&F 59

Wat is bewindvoering?

Wat is bewindvoering? Het is een maatregel om je te beschermen als je zelf niet goed voor jouw geldzaken en bezit kunt zorgen. Je wordt ‘onder bewind gesteld’. Je kunt dan niet meer alleen beslissen over jouw geld, het huis en bijvoorbeeld de auto.

Je kunt op verschillende manieren te maken krijgen met bewindvoering:

 • Volledig bewind
  Al je bezittingen staan onder bewind. Het gaat om jouw geld, het huis, de auto en al het andere dat van jou is.
 • Beperkt bewind
  Een deel van jouw bezit staat onder bewind. Het gaat bijvoorbeeld om je spaargeld of om het huis. Over de rest dat van jou is mag je nog zelf beslissen.
 • Tijdelijk bewind
  Je staat een tijdelijke periode onder bewind. Na die periode mag je weer alleen beslissen over wat er van jou is.
 • Afwezigheidsbewind
  Dit type bewindvoering geldt voor iemand die is verdwenen, vermist of is vertrokken zonder de geldzaken goed te regelen.

Let op: heb je grote schulden en krijg je te maken met de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)? Je krijgt een bewindvoerder toegewezen. Dit is iets anders dan de bewindvoering die wij hier bedoelen.

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoering die je helpt bij schulden heeft een aantal belangrijke taken:

 • Beslissingen nemen
  Tijdens (volledige) bewindvoering kun je zelf geen beslissingen nemen over jouw geld, het huis en bijvoorbeeld de auto. De bewindvoerder neemt samen met jou beslissingen. Soms is daar toestemming van de (kanton)rechter voor nodig.
 • Geld voor de boodschappen
  Je hebt geld nodig om boodschappen te kunnen doen. De bewindvoerder geeft je daarvoor geld, bijvoorbeeld één keer per week. Op die manier weet je zeker dat je daar niet te veel aan zal uitgeven.
 • Administratie bijhouden
  De bewindvoerder houdt de administratie voor je bij. Hij of zij schrijft de inkomsten en uitgaven voor je op. Zodat duidelijk is wat er binnenkomt en wat eruit gaat. En wat er aan het eind van de maand overblijft.
 • Administratie laten controleren
  Tijdens bewindvoering laat de bewindvoerder jouw administratie controleren door de (kanton)rechter. Ook jij mag controleren of de bewindvoerder de administratie goed voor je bijhoudt.
 • Rekeningen betalen
  De bewindvoerder betaalt jouw rekeningen. Het is belangrijk om tijdens bewindvoering alle rekeningen te laten zien of door te sturen, zodat de bewindvoerder die op tijd voor je kan betalen.
 • Belastingaangifte regelen
  De bewindvoerder regelt jouw belastingaangifte. Je hoeft dat zelf niet te doen.
 • Toeslagen of uitkering aanvragen
  Heb je recht op een toeslag of een uitkering? Tijdens bewindvoering zal de bewindvoerder dit voor je uitzoeken. En de aanvraag voor je doen. Je hoeft dat zelf niet te doen.

Uiteraard zal de bewindvoerder zoveel mogelijk met je overleggen. Op die manier weet je wat er met jouw geld gebeurt. Jullie bepalen samen wat er mogelijk is. Je mag daar niet zonder de bewindvoerder over beslissen.

Soorten bewindvoerders

Je kunt tijdens bewindvoering gebruik maken van verschillende soorten bewindvoerders:

 • Professionele bewindvoerder
  Een professionele bewindvoerder heeft daar zijn of haar beroep van gemaakt. Het is iemand die aan kwaliteitseisen moet voldoen. Het kan ook gaan om een stichting, die de bewindvoering voor je doet.
 • Een familielid of kennis
  Heb je een echtgenoot, kind, ander familielid of een kennis die je daarmee kan helpen? Dit is een niet-professionele bewindvoerder. Deze persoon voert dezelfde taken uit als een professionele bewindvoerder.

Curatele en mentorschap

Bewindvoering is bedoeld om jou te beschermen tegen te hoge kosten en uitgaven. Het is één van de maatregelen om je te beschermen, waarvan er nog twee anderen zijn:

 • Mentorschap
  Hetzelfde als bewindvoering, maar dan ook voor niet-geldzaken. Je krijgt hulp bij jouw verzorging, verpleging, behandeling en bijvoorbeeld begeleiding. De kantonrechter bepaalt wie jouw mentor wordt, die beslissingen voor je mag nemen.
 • Curatele
  De zwaarste vorm van bescherming, die nog een stap verder gaat dan mentorschap. De kantonrechter wijst een curator aan die voor jou beslissingen neemt. Het gaat om zowel geldzaken als persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en bijvoorbeeld begeleiding.
  Let op: sta je onder curatele? Dan heeft de kantonrechter bepaald dat je handelingsonbekwaam bent. Je kunt bijvoorbeeld geen gezag hebben over kinderen. En je kunt niet zelf besluiten om te trouwen of een testament op te stellen.

Het is mogelijk om bewindvoering en mentorschap te combineren. Er is dan niet altijd sprake van curatele.

Meer weten over hulp bij schulden of over jouw uitgaven en schulden? Lees het in onze Gezondverzekerd Bieb.

Ook interessant voor jou