Menu

Is de zorgverzekering in Nederland verplicht?

Ja, de zorgverzekering is in Nederland voor iedereen verplicht. Daar kunnen we kort over zijn, omdat je de verzekering net als ieder ander moet afsluiten.

BS&F 14

Let op: heb je een laag inkomen, geen inkomen of zelfs geen vaste woon- of verblijfplaats? Zelfs in al die gevallen is de zorgverzekering verplicht.

De zorgverzekering is verplicht op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze verzekering noemen we de basisverzekering. Iedereen die ook verzekerd is voor de Wet langdurige zorg (Wlz) moet deze afsluiten. Hiervoor gelden twee voorwaarden:

 • Je woont in Nederland en/of;
 • Je betaalt loonbelasting in Nederland.

Is de basisverzekering verplicht?

De basisverzekering is verplicht voor iedereen in Nederland, die 18 jaar of ouder is. Zodra je 18 jaar wordt betekent dit dat je een eigen zorgverzekering nodig hebt. Dat mag via de ouders, zolang er maar sprake is van een verzekeringspolis.

Voor de basisverzekering geldt geen maximale leeftijd. Iedereen van 18 jaar en ouder moet de rest van zijn of haar leven deze verzekering hebben. Je hebt daarbij de keuze uit allerlei zorgverzekeraars. Je mag zelf kiezen waar je de basisverzekering afsluit.

Tip: alleen de basisverzekering voor de zorg is verplicht. Je hebt daarnaast de keuze om een vrijwillige aanvullende verzekering en/of een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Die zijn niet verplicht, maar kan handig zijn als je meer zorg verwacht nodig te hebben.

Speciale situaties

Woon of werk je (tijdelijk) in het buitenland? Net als in een paar andere speciale situaties is de zorgverzekering gewoon verplicht:

 • Tijdelijk wonen of reizen in het buitenland
  Woon je tijdelijk in het buitenland of reis je daar? Als het gaat om een periode korter dan 1 jaar ben je gewoon verplicht om een zorgverzekering af te sluiten.
 • Studeren in het buitenland
  Studeer je tijdelijk in het buitenland? Studenten en stagiaires jonger dan 30 jaar moeten verplicht een zorgverzekering afsluiten.
  Tip: ben je een buitenlandse student die (parttime) werkt of stageloopt in Nederland? Ook dan moet je een basisverzekering afsluiten.
 • Gastarbeider of expat in Nederland
  Werk je als gastarbeider of expat in Nederland? Je moet een verplichte basisverzekering afsluiten, ook als je in Nederland een eigen bedrijf hebt.
 • Werknemer in het buitenland
  De basisverzekering is verplicht voor bijvoorbeeld Nederlandse ambtenaren die in het buitenland werken, medewerkers bij Europese instellingen en gezinsleden van Nederlandse ambtenaren die in het buitenland werkzaam zijn. Daarnaast geldt dit voor werknemers in het buitenland in dienst van een Nederlandse werkgever, als je rijdt, vliegt of vaart voor je werk. Ten slotte moeten gezinsleden van Nederlandse werknemers op een boot de verplichte zorgverzekering afsluiten.
 • Vreemdeling in Nederland
  Ben je als vreemdeling in Nederland en wacht je op een besluit over jouw situatie? Of heb je een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? Je moet de verplichte Nederlandse basisverzekering voor zorg afsluiten.

Uitzondering: basisverzekering niet verplicht

In sommige gevallen is de basisverzekering niet verplicht. Je kunt denken aan de volgende uitzonderingen:

 • Werknemers in het buitenland
  Werk je in het buitenland voor een buitenlandse werkgever? Zelfs als je wel in Nederland woont maar voor een buitenlandse werkgever werkt hoef je de basisverzekering niet af te sluiten. Dat geldt ook voor personeelsleden, ambtenaren (en hun gezinsleden) voor ambassades en consulaten in Nederland. Bovendien hoef je de verzekering niet af te sluiten als je als ambtenaar werkt voor de Nederlandse Antillen of Aruba.
 • Studenten in het buitenland
  Studeer je tijdelijk in het buitenland en daarbij werkt of betaald stageloopt? Net als buitenlandse studenten die niet in Nederland werken of hier geen betaald stagelopen hoef je geen basisverzekering af te sluiten.
 • Gepensioneerden in het buitenland
  Ben je met pensioen, zit je in het buitenland en heb je jouw leven (grotendeels) in Nederland gewerkt? Het CAK beoordeelt of je een zorgverzekering nodig hebt in Nederland of in het buitenland.
 • Militairen, gemoedsbezwaarden en gedetineerden
  Militairen in actieve dienst hoeven net als gemoedsbezwaarden en gedetineerden geen basisverzekering in Nederland af te sluiten.

Waarom is de basisverzekering verplicht?

Zorgkosten kunnen hoog oplopen, als er een keer iets met je aan de hand is. Word je ziek en moet je naar de huisarts? Of krijg je te maken met een ongeval en moet je zelfs naar het ziekenhuis? De kosten lopen snel op, waardoor je die niet altijd zelf kunt betalen. En lig je langere tijd in het ziekenhuis of moet je naar een specialist? Het kan gaan om honderden of zelfs duizenden euro’s aan kosten. Met de verplichte zorgverzekering voor iedereen in Nederland zorgen we er samen voor dat je kunt vertrouwen op een verzekeraar die deze kosten voor je vergoedt.

De verplichte basisverzekering bevat de meest voorkomende zorg. Op die manier zorgt de overheid ervoor dat je daarvoor in ieder geval verzekerd bent. Je hebt daarnaast de keuze om een aanvullende verzekering en/of een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Dan kun je rekenen op meer dekking, al betaal je daarvoor ook een hogere premie.

Ook interessant voor jou