Menu

Het verschil tussen energietoeslag 2022 en 2023

In 2022 kon je voor het eerst een energietoeslag krijgen van jouw gemeente. Ook in 2023 geeft jouw gemeente jou een tegemoetkoming in de hoge energiekosten.

BS&F 66

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een financiële regeling die bedoeld is om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het betalen van hun energierekening. De regeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door hoge energiekosten. De energietoeslag wordt betaald door jouw gemeente en is bedoeld als eenmalige financiële ondersteuning.

De voorwaarden verschillen per gemeente, maar over het algemeen wordt gekeken naar het inkomen, de samenstelling van het huishouden en het energieverbruik.

Verschil energietoeslag 2022/ 2023

Hier kunnen wij nog geen antwoord op geven. Het exacte bedrag van de energietoeslag 2023 is op dit moment nog niet bekend, want er komt een nieuwe wet voor de energietoeslag van 2023. De nieuwe wet wordt gemaakt zodat de toeslag van 2023 beter gaat aansluiten bij de inkomenssituatie van de mensen voor volgend jaar. 

Kan ik de energietoeslag 2022 nog aanvragen?

In bijna alle gemeenten van Nederland is het niet meer mogelijk om de energietoeslag van 2022 aan te vragen. Dit kon tot en met 1 april 2023. Bij een paar gemeenten kan je de energietoeslag 2022 aanvragen tot en met 30 juni 2023. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen wil je de energietoeslag van 2022 nog ontvangen.

Als je denkt dat je in aanmerking komt voor de energietoeslag, neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente waarin je woont om de aanvraag te starten.

Heb je kortgeleden nog een aanvraag gedaan? Je krijgt in de meeste gevallen binnen acht weken jouw definitieve goedkeuring. 

Wanneer wordt de energietoeslag 2023 uitbetaald?

De exacte datum waarop de energietoeslag 2023 wordt uitbetaald is op dit moment nog niet bekend. Dit wordt later dit jaar bekend gemaakt – waarschijnlijk rond de zomer/op Prinsjesdag -, omdat er een nieuwe wet komt. Houd dus onze nieuwsberichten in de gaten voor meer informatie over de uitbetaling van de energietoeslag 2023.

Ook interessant voor jou